SPOZNAJ A CHRÁŇ!

uverejnené 23. 4. 2016, 0:17 používateľom Neznámy používateľ   [ aktualizované 24. 4. 2016, 13:03 ]
V okolí Bratislavy, Malých Karpát, v záhradách, v okolí vodných plôch ale aj v pivniciach domov môžme stretnúť niekoľko druhov hadov a jašteríc. Začiatkom jari a v lete sa radi vyhrievajú na slnku. Všetky hady a jašterice sú u nás zákonom chránené!  Napriek tomu ich stavy vďaka ľudským predsudkom výrazne klesajú, najmä v okolí obývaných oblastí. Hady ľudia bezdôvodne prenasleduju a zabíjajú. 22.apríla našu školu navštívil ochranár Viliam Vongrej a žiakom  na 2. stupni "predstavil" užovku obojkovú, fŕkanú, hladkú, stromovú a zástupcu jašteríc slepúcha.
Žiaci sa o jednotlivých druhoch dozvedeli veľa zaujímavých a užitočných informácií. Hady si mohli pohladiť, chytiť do ruky a presvedčiť sa, že neexistuje žiadny logický dôvod na strach pred nimi. Naopak, hady a jašterice nespôsobujú ľuďom žiadne škody a v prírode sú veľmi užitočné.
                                                                                                                        H.Jarolímková

Spoznaj a chráň


Comments