Slávnostné privítanie prváčikov 2017/2018

uverejnené 7. 9. 2017, 13:48 používateľom Zuzana Stenová   [ aktualizované 10. 9. 2017, 15:04 ]
Prvý deň v novom školskom roku bol krásne slnečný. Naši najmenší - prváčikovia, sa za sprievodu rodičov od skorého rána  zhromažďovali v telocvični, kde ich už očakávali ich pani učiteľky a pani vychovávateľky. 

Všetkých prítomných privítala p.uč. Stenová milými slovami a po vypočutí si slovenskej štátnej hymny privítali deti a ich rodičov aj dievčatá z 5. ročníka krátkym tančekom.

Tváričky našich najmenších žiarili a boli plné očakávania. Nasledovalo tradičné slávnostné mašličkovanie detí. 

Po týchto krásnych chvíľkach deti sľúbili, že budú tými najlepšími prvákmi. Nakoniec sa k deťom prihovorila aj pani riaditeľka a čarovnou paličkou ich premenila zo škôlkárov na ozajstných prvákov a prijala ich medzi nás.  

Návštevou nás poctil aj pán starosta Ružinova pán Ing. Dušan Pekár, ktorý deťom a ich rodičom zaželal úspešný prvý školský rok.  Prváčikovia a ich rodičia sa potom odobrali do vytúžených tried s pani učiteľkami a pani vychovávateľkami. 

Prvé momenty z prvého dňa zachytávajú veľmi živo aj nasledovné fotografie, ktoré pre nás urobili naši úžasní rodičia. Patrí im za to veľké ĎAKUJEME :)

Vďaka od všetkých malých prvákov, pani učiteliek a vychovávateliek patrí aj úžasnej prváckej mamine, ktorá         z lásky upiekla malým prváčikom fantastickú tortu, aby si osladili svoj vstup do školy. ĎAKUJEME :)

FOTO tu

Slavnostne privitanie prvacikov 2017


Comments