Školský výlet 6.A a 6.B - Viedeň

uverejnené 11. 6. 2018, 13:08 používateľom Zuzana Stenová
V krásny slnečný dník - v stredu 6.6.2018 - sme sa triedy 6.A a 6.B vybrali na školský výlet do Viedne s pani učiteľkami triednymi a p. učiteľom Bartókom.
Navštívili sme Prírodovedné múzeum, kde sme strávili vyše dvoch hodín. Exponáty boli nádherné a veľmi nás upútali. 
Kedže máme medzi sebou malú Izabelku, ambasádorku Plameňu mieru za SR, tak sme dostali pozvanie na obed od arcivojvodu Sandora Habsburg-Lothringen a arcivojvodkyne Herty Margarett Habsburg-Lothringen.
Ochutnali sme typické rakúske jedlo - viedenský rezeň, typický rakúsky nápoj - bazovú limonádu a pomašrtili si na zmrzlinovom pohári.
Po obede nás ich výsosti sprevádzali záhradami zámku Schönbrunn, ukázali nám zámok, kde bývajú a urobili sme si s nimi viacero fotografií na pamiatku.
Nakoniec nám zakývali na rozlúčku z ich okien.
Arcivojvodcovia boli veľmi milí a bezprostrední. 
Z výletu sme odchádzali plní dojmov a pekných zážitkov.

Výsostiam ďakujeme za ich pozvanie a pohostenie.

foto z akcie tu
Comments