Rozprávková noc v knižnici

uverejnené 28. 10. 2012, 7:44 používateľom Neznámy používateľ   [ aktualizované 30. 10. 2012, 10:27 používateľom Zuzana Stenová ]
Piatková noc 26.10.2012 sa naša škola na chvíľu premenila na rozprávkový príbytok. Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc
22. októbra 2012 a Roka dieťaťa sme pripravili nasledovné podujatie.
Uprostred rušného veľkomesta strávili učitelia spolu so žiakmi od prváčikov až po štvrtákov akciu prepletenú množstvom aktivít a zábavy. Jedinečnosťou tejto akcie bolo i to, že ju spolu s pedagógmi pripravovali žiaci 8.ročníka, ktorí mali jednotlivé stanovištia na starosti a niektoré z nich si aj sami pripravili.

PROGRAM:

13:00 – 18:00 – príprava celého programu a stravy za účasti starších žiakov ôsmakov – animátorov.

18:00 – rozdelenie detí do menších skupiniek po 5. Spoločné pokyny, privítanie a uvedenie do témy podujatia. Deti počas celého večera prekonávajú 10 pripravených stanovíšť s rozličnými témami, ktoré sú rozmiestnené po budovách aj v školskom areáli. Stanovištia majú na starosti starší žiaci, ktorí si väčšinu námetov sami pripravili. Stanovištia boli nasledovné:

  1. Knižnica – zlož z rozhádzaných slov aspoň jedno slovenské príslovie + nájdi v knižnici, čo najviac rozprávkových kníh.
  2. Kuchynka – z desiatich titulov kníh vyber tri knihy, ktoré sú rozprávkami (aj listujú) + nakresli rozprávkovú postavu pomocou pizze (deti vyrábali pizzu použitím ingrediencií, ktorú nakoniec mali aj na večeru).
  3. Pomocou animátorov zhudobni krátku melódiu k rozprávke.
  4. Vyhľadaj na internete 3 autorov, ktorí píšu pre deti + názov aspoň jednej knižky a ilustrácie v PC.
  5. Školský areál – športová disciplína hod na plechovky rozprávkových postáv.
  6. Interaktívna učebňa – poskladaj pexeso rozprávkových zvieratiek v čo najkratšom čase.
  7. Započúvaj sa do krátkej ukážky z rozprávkovej knižky. Po prečítaní odpovedaj na tri otázky z textu.
  8. Na chodbe poschodia sú skryté obrázky ilustrácií z rozprávok a pomocou bateriek vyhľadaj čo najviac obrázkov(max. 5 minút). Následne uhádni, či vieš, ktorý obrázok je z ktorej rozprávky.
  9. Zlož puzzle rozprávkových postáv, kocky z rozprávok a vylúšti jednu krížovku.
  10. Hľadanie sladkého pokladu v školskom areáli s baterkami podľa textového aj obrázkového plánu.
Po nájdení pokladu sa deti zhromaždili v jedálni, kde sme mali spoločnú večeru, celý čas nás doprevádzala hudba z rozprávok (napr. od Darinky Rolincovej: Cesta do rozprávky) kreslenie, vymaľovánky ilustrácii na tému rozprávok.

Pred uložením na spánok sme si na školskom areáli (po dohode s políciou) pustili niekoľko lampiónov šťastia, ktoré deti sprevádzali hlasitými pokrikmi.

Deti uložené v triedach potichučku zaspávali, kým im ôsmaci čítali rozprávku o kozliatkach cez školský rozhlas. Do rozprávania hrala jemná rozprávková hudba.

            Nakoľko deti nechceli spať a chceli počúvať i naďalej rozprávky, pani učiteľky im v triedach pri zaspávaní čítali ešte ďalšie rozprávky až kým okolo polnoci všetci nezaspali.


SOBOTA:

Ráno okolo 8:00 zazneli cez školský rozhlas ďalšie piesne na privítanie nového dňa. V jedálni pokračovali spoločné raňajky a slávnostné vyhodnotenie skupín a bodov aj za účasti rodičov. Deti dostali sladké odmeny, knižky a diplomy.

Videoreportáž v TV Ružinov o akcii nájdete tu. Naše vlastné videá z akcie môžete vidieť nižšie a taktiež fotografie:


Comments