Rok pohybu, turnaje...

uverejnené 25. 6. 2012, 10:32 používateľom Neznámy používateľ   [ aktualizované 1. 7. 2012, 3:49 používateľom Zuzana Stenová ]
Ako každý rok i tento školský rok sa niesol v duchu nejakej zaujímavej témy.

Tohtoročnou témou bol POHYB. Tento rok pohybu sme slávnostne zavŕšili v týždni 18. - 22. júna 2012 projektovými výstupmi, pričom žiaci z rozličných tried prezentovali zaujímavé projekty na rôzne témy svojim spolužiakom z rôznych ročníkov.

Milým potešením tohto roku boli medzitriedne športové turnaje, aby sme nielen projektovali, ale i pohybom poukázali na dôležitosť tejto tematiky.

Triedy 5. - 6. ročníka si zmerali sily vo vybíjanej:

Za chlapčenský tím zvíťazili chlapci zo 6.A: Ervín Cutlac, Jakub Makóny, Matej Paprskár, Milan Vorlíček, Nikolas Tokár, Denis Kulifaj a Niko Mišík.

Za dievčenský tím vyhrala skupinka z 5.B triedy: Vanesa Šteffeková, Sandra Vargová, Lucia Sklenárová, Veronika Závadová, Patrícia Šahová, Simonka Liu.

Triedy 7. - 9. ročníka bojovali o medaily v prehadzovanej:

Víťaznou zlatou skupinou v boji s neúnavnou skupinou ôsmakov sa nakoniec stala skupinka chlapcov z 9.A triedy: Matúš Piala, Martin Chrenko, Marek Grušpier, Samo Kotlár, Erik Pavlačič, Dávid Boršoš a Emil Adamkovič.


Všetkým súťažiacim gratulujeme a tešíme sa z pohybu, ktorý zachvátil našu školu. Veríme, že p. učiteľka Bálintová, pohybmajsterka našej školy bude i naďalej s elánom presadzovať pohyb a šport medzi žiackymi lavicami. Týmto jej srdečne ďakujeme za množstvo práce, času, ktorý strávila, aby deťom pripravila turnaje plné zážitkov.

Fotogalériu z akcie nájdete tu:Comments