REVITALIZÁCIA A RENOVÁCIA ŠKOLY 2012

uverejnené 29. 8. 2012, 16:26 používateľom Neznámy používateľ   [ aktualizované 6. 7. 2015, 16:16 používateľom Zuzana Stenová ]
S radosťou by sme chceli oznámiť všetkým rodičom a priateľom školy, že dňom 31.8.2012 sa úspešne ukončí niekoľko mesačná revitalizácia a renovácia školy.

Týmto dňom sa  ukončia všetky hlavné práce a pripraví sa prevádzka školy na nový školský rok.

Podarilo sa pripraviť kompletnú revitalizáciu objektu - výsek a postrek náletových drevín, zrezanie konárov, okopávanie, kosenie, vytrhávanie, úprava pôdy, vyrovnávanie jám, vytvorenie umelého kopca pre deti, príprava a vybudovanie priestoru pre nové detské ihrisko, novú prírodnú učebňu v teplých mesiacoch s lavičkami, posedením i pre výtvarné workshopy, nasadili sa nové dreviny (ruže, živý plot, jabloň, čerešňa, javor, tuje a i.) Podarilo sa natrieť fasádu do výšky 2 metrov a zatrieť tak posprejované steny školy. Vymaľoval sa kompletne celý plot aj s výzdobou, vycementoval a upravil sa vstup do pavilónu I. stupeňa.
Pripravil sa priestor na ochranu a uzamykanie areálu.

Vo vnútorných priestoroch sa urobili úplne nové sociálne zariadenia, rekonštruovali sa chodby, dvere tried a domaľovávali sa niektoré staršie učebne. V celom objekte sa namontoval internet s wifi pripojením vo všetkých triedach, zabezpečilo sa 5 nových miestností pre interaktívne a digitálne vyučovanie. Otvorila sa nová počítačová učebňa na II. stupni. Zo starého skladu sa prerobila pre žiakov nová učebňa jazykov a voľnočasového vyučovania. Zrenovovali sa všetky lavičky a šatne, niektoré chodby.

Urobilo sa veľmi veľa práce a veríme, že to pomôže ako krok k tej vnútornej premene a klíme, ktorá je ešte dôležitejšia.

Fotografie z celej prerábky môžete vidieť v tejto fotogalérii:
Comments