Po stopách Cyrila a Metoda

uverejnené 17. 3. 2015, 13:24 používateľom Zuzana Stenová

V jeden krásny slnečný deň sa žiaci 5.A a 5.B vybrali spolu s pani učieteľkami po stopách Cyrila a Metoda. Ich kroky ich doviedli až do Nitry, kde sa podozvedali množstvo zaujímavostí z obdobia Veľkej Moravy, o Pribinovi, Mojmírovi, Rastislavovi, Svätoplukovi a nakoniec aj o slovanských vierozvestcoch sv. Cyrilovi a Metodovi. Nakukli aj do Nitrianskeho hradu, Katedrály sv. Emeráma a Diecézneho múzea. Z výletu odchádzali plný dojmov a nových vedomostí.


Po stopách Cyrila a Metoda


Comments