Oslava MDD

uverejnené 1. 6. 2016, 15:31 používateľom Zuzana Stenová   [ aktualizované 4. 7. 2016, 1:31 používateľom Ľuba Jarošová ]
Tak ako aj po iné roky, ani tento rok sme nezabudli na naše deťúrence a pripravili sme im krásnu oslavu ich  MDD. 

Pre I.stupeň bola doobeda v telocvični  pripravená  vesmírna kupola, v ktorej im premietli film o "Zrode sveta". Deti boli natoľko očarené, že takmer ani nedýchali. Po ukončení filmu ich v areáli školy čakali rôzne športové aktivity, zamerané na tému ôsmych planét. V triedach s radosťou vypracovali pracovné listy a namaľovali prvé zážitky z MDD.

Zatiaľ čo naši najmenší športovali, žiakov II. stupňa zabával na 80 minútovom filme "PAT a MAT". Zábavné dopoludnie zavŕšili výtvarnou tvorbou - vyrobili plagáty na tému "MDD na iných planétach našej slnečnej sústavy". (pod záštitou nadácie PONTIS a projektu ZSE - Škola (ne)škola ).

O 14. hodine malé tanečnice z TŠ DANCY zahájili oficiálnu časť osláv MDD. Potom nastalo lúčenie s našimi najstaršími – deviatakmi, ku ktorým sa prihovorila člena rady rodičov 9.A, p. uč. triedna a nakoniec aj pani riaditeľka, ktorá  privítala všetkých prítomných.  Keďže tento deň bol aj vyvrcholením ROKU TALENTOV, predstavili sme postupne naše najväčšie talenty školy. Natálka z 1.C zatancovala svoj víťazný tanec, deti z 3.B zaspievali pár anglických piesní a na záver sa predstavili staršie tanečnice z TŠ DANCY, ktoré úžasne roztlieskali obecenstvo svojím tancom .

Potom už čakalo deti množstvo rôznych atrakcií – lezecká stena, skákanie vo vreciach, nafukovacie hrady, animačné športové stanovištia, tvorivé dielne ...

Tým kozmetických poradkýň bol pripravený skrášliť naše mamičky,babičky, ale aj  pani učiteľky ... 

Aj keď sa počasie pokúšalo búrkami zmariť tento krásny deň, nepodarilo sa mu to. Všetci sme odchádzali domov šťastní, plní dojmov, zážitkov , s  nezabudnuteľnými spomienkami na tento prekrásny DEŇ  DETÍ.

objektívom p. uč. Križanovej tu
Comments