OLOMPIÁDA

uverejnené 31. 3. 2016, 11:19 používateľom Lenka Kubiková   [ aktualizované 31. 3. 2016, 11:19 ]
V rámci OLOMPIÁDY, výchovno – vzdelávacieho projektu OLO, sa aj naša škola zapojila pod vedením p. Záhorskej tak, že naši rodičia už od septembra separovali a pravidelne prinášali papier a plasty do školy. Deti boli vyhodnocované a najúspešnejšie z nich odmeňované, a tým motivované k ďalšiemu zberu druhotných surovín. Zároveň ich vediem k tomu, aby sa správali šetrne k prírode a ochraňovali ju.

Na záver sa naši prváčikovia zúčastnili OLIMPIJSKÉHO FILMOVÉHO FESTIVALU, ktorý sa konal dňa 18. 3. 2016 v hoteli Bratislava, kde si deti prehĺbili vedomosti o separovanom zbere a recyklácií surovín. Odmenou pre všetkých bolo vystúpenie MARTINA HARICHA. Veríme, že uskutočňovaný projekt prehĺbi v deťoch ochranu prírody.

Človek je zodpovedný nie len za to, čo robí,

ale aj za to, čo nerobí a mal by.

Lao´c

                                                                                                                                    Janka Križanová

Comments