Noc v knižnici 1. etapa - 1. a 3. ročníky

uverejnené 6. 3. 2017, 4:30 používateľom Zuzana Stenová   [ aktualizované 14. 3. 2017, 11:46 používateľom Peter Šaliga ]
Tento rok sa žiaci opäť veľmi tešili na akciu Noc v knižnici. Keďže sa nám prihlásilo veľmi veľa detí I. stupňa, akciu sme rozdelili na dve etapy. Prvej etapy, ktorá prebehla z piatka na sobotu 3.- 4. marca 2017 sa zúčastnilo 89 detí 1. a 3. ročníkov. Deti sa ocitli v rozprávkovej ríši našej večernej školy, ktorú pre nich pripravili pani učiteľky. Spoločne a príťažlivou formou lepšie spoznávali svet kníh
Celým večerom ich sprevádzali ich starší kamaráti z 8.A triedy: Dida, Paťa, Ema, Vanes, Mai, Niki, Kika, Peťo, Timo, Maťo, Jakub a Igor.

Pani učiteľky pre malých zvedavcov pripravili rôzne interaktívne, rozprávkové, čitateľské a športové stanovištia. Deti absolvovali aj tvorivé dielne. Akcia sa niesla pod názvom PREŠPORKOVO - všetky stanovištia boli zamerané na Bratislavu.

Na začiatku akcie deti zamierili na spoločnú večeru do jedálne, kde ich čakali pripravené chlebíčky, ale aj sladké maškrty od rodičov.

Keď si naplnili brušká, rozdelili sa do skupín a rozbehli sa po nočnej škole absolvovať pripravené úlohy. Keď splnili všetky úlohy pobrali do svojich tried v pokojnej nálade, kde im po uložení do spacákov pani učiteľky prečítali rozprávky na dobrú noc. 

Ráno si upratali, naraňajkovali sa a postupne sa rozlúčili s nádejou, že v pondelok sa opäť všetci spoločne uvidíme posilnení lepšími vzťahmi s p. učiteľkami a deťmi navzájom....

Akcia na podporu čitateľskej gramotnosti, čítania s porozumením, prácou s textom, tvorivosťou  priniesla okrem tohto želateľného úžitku predovšetkým lepšie scelenie kolektívov, spoločné učenie sa a naladenie sa na seba v skupine a aktívnym rozvojom vzájomných vzťahov...

Tešíme sa na druhú etapu, na ktorú už netrpezlivo čakajú žiaci 2.- 4. ročníkov

NOC  V KNIŽNICI zostane pre deti nezabudnuteľná ...


Všetkým zúčastneným ĎAKUJEME ZA POMOC a rodičom za maškrtky 

fotu z akcie tu

Comments