Noc v knižnici - 2. etapa - 2. a 4. ročníky

uverejnené 13. 3. 2017, 10:56 používateľom Zuzana Stenová   [ aktualizované 14. 3. 2017, 11:45 používateľom Peter Šaliga ]
https://sites.google.com/a/zsmedzilaba.sk/www/oznamy/akcie-skoly/nocvkniznici-2etapa-iiaivrocniky/MDD%20%20fotak%20015.jpg

Z piatka na sobotu 10.3. - 11.3. sa konala 
2. etapa akcie NOC V KNIŽNICI. Tentokrát to boli žiaci 2. a 4. ročníkov (98 detí), ktorí vo večernej škole strávili spoločné chvíľky so svojimi učiteľmi a príťažlivou formou tak lepšie spoznali rozprávkový svet kníh.
Celým večerom ich sprevádzali starší kamaráti 8.A triedy: Dida, Paťa, Ema, Vanes, Mai, Niki, Kika, Peťo, Timo, Maťo, Jakub a Igor. Spolu s pani učiteľkami pre nich pripravili rôzne športové, interaktívne, rozprávkové a čitateľské stanovištia. Deti absolvovali aj tvorivé dielne, kde si vyrábali svoj vlastný erb. Celá akcia sa niesla v duchu histórie Bratislavy.

Po spoločnej večeri sa žiaci rozdelili do skupín a rozbehli sa po nočnej škole získavať body na stanovištiach. Po úspešnom zvládnutí všetkých aktivít sa pobrali do svojich tried, kde si po uložení sa do spacákov vypočuli rozprávku.
Ráno si upratali, naraňajkovali sa a postupne sa rozlúčili s nádejou, že v pondelok sa opäť všetci spoločne uvidia posilnení lepšími vzťahmi s učiteľmi a s deťmi medzi sebou...

Akcia na podporu čitateľskej gramotnosti, čítania s porozumením, prácou s textom, tvorivosťou  priniesla okrem tohto želateľného úžitku predovšetkým lepšie scelenie kolektívov, spoločné učenie sa a naladenie sa na seba v skupine a rozvoj vzájomných vzťahov...
Tešíme sa.....NOC  V  KNIŽNICI.....zostane nezabudnuteľná.....

Všetkým zúčastneným ĎAKUJEME ZA POMOC :)

foto z akcie tu

Comments