Naše tvorivé dielne s ateliérom Lubika

uverejnené 1. 12. 2012, 16:46 používateľom Zuzana Stenová   [ aktualizované 9. 12. 2012, 5:52 ]
V sobotu 1.12. 2012  od 9:00 až do 17:30 v spolupráci s ateliérom Lubika sme my, pedagógovia našej školy, mali možnosť stať sa na chvíľku umelcami, naučiť sa rôzne techniky maľovania a dozvedieť sa zaujímavosti  z výtvarného sveta.

VIDEO Z TV RUŽINOV.

Celý program sa niesol v duchu veľmi príjemnej, priateľskej a pokojnej atmosféry. Vyskúšali sme si miešanie farieb, čarovali sme s akrylovými farbami na plátno a kartón, naučili sme sa servítkovú techniku ... Zároveň sme mali čas porozprávať sa, spoločne sa pobaviť a tak vzájomne budovať dobré medziľudské vzťahy. V neposlednej miere sme sa aj odrelaxovali od každodenných pracovných povinností.

Cieľom tohto workshopu bolo nadobudnúť nové výtvarné techniky, ktoré budeme môcť zúžitkovať pri práci s deťmi na výtvarnej výchove.

Týmto sa  chceme poďakovať a vyjadriť veľkú vďačnosť ateliéru Lubika za odovzdanie vzácnych informácii a príjemne strávený sobotný deň. Taktiež veľká vďaka patrí aj kolegovi Križovi, ktorý túto akciu inicializoval a vybavil.
Comments