Maľovanie v ateliéri, 4.A a 7.A

uverejnené 22. 1. 2012, 14:16 používateľom Neznámy používateľ   [ aktualizované 30. 4. 2012, 13:08 používateľom Zuzana Stenová ]

Počas septembrových dní sme s potešením privítali nový ateliér v našej škole. Ako prvý krok vzájomnej spolupráce, nadšený profesionálnymi lektormi a umením sme pripravili pre našich štvrtákov a siedmakov (s tr. učiteľmi p. uč. Jarošovou a p. uč. Križom) dvojdňové dopoludnie v ateliéri, kde si deti namaľovali prekrásne obrazy v rôznych technikách. Žiaci pracovali veľmi usilovne a snaživo, čo sa preukázalo v skutočne tvorivých a nádherných  maľbách. 
Comments