Putovanie vodnej kvapky na I. stupni

uverejnené 16. 3. 2013, 11:34 používateľom Neznámy používateľ   [ aktualizované 17. 3. 2013, 8:42 používateľom Zuzana Stenová ]

Na I. stupni prebieha v dňoch 13. - 22.marca 2013 akcia s názvom "Putovanie vodnej kvapky" - kreatívne a tvorivé vyučovanie a projekty pod vedením lektorky MČ Bratislava - Ružinov, Mgr. Elišky Sadílekovej, ktorá deťom bližšie priblížila význam vody v živote človeka. Dramatickými a výtvarnými prostriedkami spracúvali deti tému kolobehu vody v prírode, zdrojov pitnej vody, jej úpravu, distribúciu do domácností, čistenie odpadových vôd a ochrany vodných tokov pred znečisťovaním. Zážitkovou formou sa tak dozvedeli odkiaľ sa berie voda - podzemná - spodná, povrchová, ako putuje kvapka, zahrali sa na vodné kvapky - kolobeh vody hra - putovanie kvapky - rieka. Ako sa cez potrubie dostáva do domácnosti a ako  sa v nej dá využiť na varenie, pranie, umývanie... Následne ako putuje voda do čistiarne a do rieky.
Deti v tento deň prišli oblečené v modrom a na záver prezentovali svoju prácu - kreslili svoju vodnú putujúcu kvapku, ku ktorej vytvárali aj príbeh.

Celý projekt je organizovaný pri príležitosti Medzinárodného dňa vody, 22.3.2013.

Jednotlivé zážitky detí z I. stupňa z projektových dní môžete vidieť vo fotogalérii nižšie:Comments