Jubileum starkých s 3.A a 9.A

uverejnené 14. 11. 2013, 12:00 používateľom Neznámy používateľ   [ aktualizované 17. 11. 2013, 14:45 používateľom Zuzana Stenová ]
Veľké jubileum plné oslávencov z radov našich starkých sa za účasti starostu a vicestarostu MČ Ružinova odohralo 14.11.2013 o 14:00 v Domove dôchodcov na Pažítkovej ul. Ako vzácni hostia tohto jubilea boli pozvaní aj "malí" dlhoroční priatelia starkých - tretiaci a deviataci, tradične zohraná dvojica tried.

Žiaci spolu s triednymi učiteľmi nacvičili interaktívny program pre starkých. Po príhovore a daroch p. starostu Ružinova deti zarecitovali krásne básničky starkým a zaspievali im. Niťou programu bol veľký strom života, ktorý deti vytvorili a priniesli a ako listy na tomto strome obkreslili a nalepili ruky starkých. Potom im priniesli krásne paličkové menovky na dvere, aby mohli zútulniť svoj dom o svoje meno. Nakoniec všetci starkí dostali narodeninové mafiny so sviečkami za spevu narodeninovej piesne.

S dojatím sa starkí a deti rozchádzali s nádejou, že sa čoskoro uvidia k vianočnému programu.
Správy z TV Ružinov môžete vidieť TU.
Na celú akadémiu sme sa pripravovali výrobou domčekov s menovkami pre starkých, ktorú pomáhali pripraviť aj žiaci 7.A:

https://sites.google.com/a/zsmedzilaba.sk/www/oznamy/akcie-skoly/jubileumstarkychs3aa9a/IMG_2293.JPG
https://sites.google.com/a/zsmedzilaba.sk/www/oznamy/akcie-skoly/jubileumstarkychs3aa9a/IMG_2294.JPG
https://sites.google.com/a/zsmedzilaba.sk/www/oznamy/akcie-skoly/jubileumstarkychs3aa9a/IMG_2295.JPGć
Zuzana Stenová,
14. 11. 2013, 12:05
Comments