Hviezdoslavov Kubín - 2. stupeň

uverejnené 6. 3. 2018, 13:31 používateľom Mária Barnová
    V stredu 21.02.2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci druhého stupňa si v ňom zmerali sily v umeleckom prednese poézie a prózy. Do školského kola postúpilo najlepších 22 recitátorov z triednych kôl. Porotu tvorili vyučujúce slovenského jazyka Mgr. Jana Šutarová, Mgr. Viera Bálintová a Mgr. Mária Barnová.  
Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórií:
 II. kategória - žiaci 5. a 6. ročníka
 III. kategória - žiaci 7. až 9. ročníka.
Osobitne sa hodnotil prednes poézie a prednes prózy.

Výsledky:

II. kategória – poézia                                                                       próza

     1.miesto –  neudelené                                                      1.miesto – Kristína Rozičová – V.B

     2. miesto – Lea Jane Oravec – VI.B                                2. miesto – Alexandra Horáková -V.A

     3. miesto -  Karolina Kušíková – V.C                              3. miesto – Adrian Neuschel – VI.A

 

III. kategória – poézia                                                                     próza

     1.miesto -   neudelené                                                     1.miesto – neudelené

     2. miesto - Karolína Spáčilová -VII.B                            2. miesto – Daniel Vohnout – VII.A

     3. miesto -  neudelené                                                     3. miesto – neudelené

 

Cenu diváka získali Kristína Rozičová, Ema Šurláková  a Alexandra Horáková.

 

Všetkým súťažiacim ďakujeme za príjemne strávené chvíle, ktoré nám spestrili svojimi vynikajúcimi prednesmi. 

Comments