Fyzika tak trochu inak

uverejnené 2. 11. 2012, 14:12 používateľom Zuzana Stenová   [ aktualizované 6. 7. 2015, 16:07 ]

    "RADOSŤ Z UVAŽOVANIA A Z CHÁPANIA JE NAJKRAJŠÍM DAROM PRÍRODY."

                                                                                                                ALBERT EINSTEIN

Nedávno  sme si  so žiakmi 6.A a 6.B spravili  „Fyziku tak trochu inak“. Zaujímavým spôsobom sme prebrali učivo o vlastnostiach látok využitím portálu „Naučte viac“. Potom si žiaci svoje vedomosti zopakovali a utvrdili  v jednotlivých úlohách na počítačoch. Hodina bola zábavná a  vzájomnou diskusiou a plnením úloh žiaci príjemným spôsobom získali množstvo nových informácii.


CIEĽOM PROJEKTOV JE POZOROVANIE JAVOV, KTORÉ SA DEJÚ OKOLO NÁS,
PREMÝŠĽANIE O ICH PODSTATE, POROZUMENIE FORMOU EXPERIMENTOV.

Ďalšou zaujímavou hodinou fyziky bola hodina, na ktorej žiaci odprezentovali vlastné projekty o vlastnostiach látok. Všetky projekty boli výborne vypracované a odprezentované. Hodina bola veľmi poučná pre nás všetkých a dokonca aj zábavná.Comments