FARBY ZEME

uverejnené 6. 6. 2014, 14:09 používateľom Neznámy používateľ   [ aktualizované 6. 6. 2014, 14:18 používateľom Zuzana Stenová ]

D
ievčatá z 8.A sa v tomto škol. roku zapojili do zaujímavého projektu FARBY ZEME. Projekt organizovalo Stredisko environmentálnej výchovy MČ Ružinov a Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany prírody v BA s cieľom získať o pôde veľa nových dôležitých poznatkov a uvedomiť si, že pôda je pre život na Zemi a pre ľudí  nenahraditeľná! Dievčatá pokusmi zisťovali zloženie a vlastnosti  pôdnych vzoriek, mapovali a porovnávali  rozšírenie pôdnych typov na Slovensku a v Ružinove, zisťovali, čím sú jednotlivé živočíchy žijúce v pôde pre pôdu prospešné. Najväčšiu radosť dievčatá zažili, keď farbami z pôdy maľovali obrázky. Na záver projektu sa dievčatá rozhodli všetky svoje nadobudnuté zručnosti a vedomosti   odovzdať svojim mladším spolužiakom. Pre 2.A, 3.A a 3.B pripravili  interaktívnu prezentáciu o pôde, na ktorej nechýbal krtko ani dážďovka.
 Na záverečnej prezentácii projektu žiakov  základných škôl, ktorá sa konala 5.júna 2014 v zasadačke MÚ Ružinova, dievčatá za svoju tvorivú prácu získali ocenenie a sladkú odmenu.


Comments