EnvirOtázniky

uverejnené 23. 6. 2019, 9:18 používateľom Peter Šaliga   [ aktualizované 23. 6. 2019, 9:26 ]

 

Aj tento školský rok sme sa zapojili do XIV. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl o životnom prostredí – EnvirOtázniky.

Cieľom súťaže je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia ešte pred rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Súčasne má prispieť k zvyšovaniu environmentálneho vedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne. 

Aktuálny ročník sa niesol v znamení problematiky ovzdušia.

Do XIV. ročníka sa zapojilo 34 základných škôl. Konkurencia bola teda dosť veľká a našim žiakom sa nepodarilo umiestniť na prvých priečkach. To však vôbec nevadí, dôležité je prejaviť záujem a zúčastniť sa... J

Našu školu reprezentovali 15 žiaci z VIII.A a VIII.B triedy.

Z nich bol najúspešnejší:

Viliam Ambruš (VIII.A) – 77,50%

Všetkým zúčastneným ďakujeme ;)

Mgr. Peter Šaliga

Comments