EnvirOtázniky

uverejnené 16. 6. 2018, 0:07 používateľom Peter Šaliga   [ aktualizované 16. 6. 2018, 0:08 ]

Aj tento školský rok sme sa zapojili do XIII. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl o životnom prostredí – EnvirOtázniky.

Cieľom súťaže je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety a problematiku životného prostredia ešte pred rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Súčasne má prispieť k zvyšovaniu environmentálneho vedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne. 

Aktuálny ročník sa niesol v znamení Svetového dedičstva – UNESCO.

Keďže sa do súťaže zapojili školy z celého Slovenska, konkurencia bola dosť veľká a našim žiakom sa nepodarilo umiestniť na prvých priečkach. To však vôbec nevadí, dôležité je prejaviť záujem a zúčastniť sa... J

Do súťaže sa zapojilo 37 žiakov.

Z nich boli najúspešnejší:

Lea Jane Oravec (VI.B) – 95%

Martin Haronik (VI.B) – 92,5%

Daniel Vohnout (VII.A) – 92,5%

Samuel Hudcovský (V.B) – 92,5%

Peter Mikulík (IX.A) – 90%

Emma Šurláková (V.A) – 90%

Všetkým zúčastneným ďakujeme ;)

Mgr. Peter Šaliga

Comments