EnvirOtázniky

uverejnené 21. 5. 2017, 5:00 používateľom Peter Šaliga   [ aktualizované 21. 5. 2017, 5:04 ]
                          
Aj tento školský rok sme sa zapojili do XII. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl o životnom prostredí – EnvirOtázniky.

Cieľom súťaže je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia ešte pred rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Súčasne má prispieť k zvyšovaniu environmentálneho vedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne. 

Aktuálny ročník sa niesol v znamení živočíchov.

Do XII. ročníka sa zapojilo 104 základných škôl. Konkurencia bola teda dosť veľká a našim žiakom sa nepodarilo umiestniť na prvých priečkach. To však vôbec nevadí, dôležité je prejaviť záujem a zúčastniť sa... J

Našu školu reprezentovali žiaci z V.BVI.A a VI.B triedy.

Z nich boli najúspešnejší:

Lea Jane Oravec (V.B) – 82,50%

Viliam Ambruš (VI.A) – 82,50%

Všetkým zúčastneným ďakujeme ;)

Mgr. Peter Šaliga

Comments