Environmentálna výchova v škole

uverejnené 30. 4. 2016, 22:09 používateľom Ľuba Jarošová   [ aktualizované 1. 5. 2016, 11:09 používateľom Zuzana Stenová ]


Všetky triedy na prvom stupni mali možnosť spoznať a zoznámiť sa s vodnými živočíchmi žijúcimi v našej krajine. 
Beseda a ukážky boli zaujímavé, pre deti veľmi podnetné. Deti spoznali žabky, mloka, korytnačku, naše hady.

 

Enviro 4.AComments