DEŇ ZEME

uverejnené 23. 4. 2017, 6:01 používateľom Ľuba Jarošová
Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti21. marca, a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. Aj na 1. stupni si deti v tento deň pripravili prezentácie, kvízy, tajničky, rôzne úlohy, aby sa navzájom čo najviac dozvedeli o tomto "dôležitom dátume."       

„Nepýtaj sa, čo môže urobiť tvoja zem pre teba. Pýtaj sa čo môžeš urobiť ty pre svoju zem.“Comments