Deň Zeme 2012

uverejnené 23. 4. 2012, 13:59 používateľom Zuzana Stenová   [ aktualizované 30. 4. 2012, 13:31 ]
Deň Zem
je deň venovaný našej Zemi, ktorý sa každoročne koná 22.apríla.
V piatok 21. apríla si najstarší žiaci pripravili krásne prezentácie o našej planéte, ktoré odprezentovali žiakom II. stupňa.
V pondelok 23. apríla sme si posolstvo tohto sviatku pripomenuli rôznymi environmentálnymi aktivitami v duchu "Dary pre našu Zem" - kreslenie na chodník, čistenie areálu školy, vyrábanie prianí našej matičke Zemi, ...
Školský areál sme sa rozhodli skrášliť aj malými stromčekmi. Deviataci pomohli menším žiakom vykopať jamy a jednotlivé triedy si zasadili nové prírastky našej školskej záhrady. Všetci sme bo
li šťastní, že sme obdarovali našu Zem a urobili ju zase o kúsok krajšiu.
Comments