DEŇ NARCISOV 2016

uverejnené 13. 4. 2016, 1:53 používateľom Ľuba Jarošová   [ aktualizované 26. 4. 2016, 13:06 používateľom Zuzana Stenová ]
20.ročník jedinečnej celoslovenskej finančnej zbierky na podporu onkologických pacientov.

15.4.2016 sme sa ako deviataci zapojili na našej škole finančnej zbierky Ligy proti rakovine - Dňa narcisov. Za celý deň sme prešli všetky triedy II. stupňa. Reakcie v triedach boli rôzne. Avšak väčšinou pozitívne. Potešila nás aj aktivita žiakov a záujem o informácie ohľadne rakovine a o centre Ligy proti rakovine. Deti aj učitelia prispievali aj väčšími čiastkami, čo nás príjemne prekvapilo. Taktiež sme zavítali medzi pracovníkov Doprastavu pri našej škole na Drieňovej ulici. Pridali sa k nám aj naši mladší spolužiaci tretiaci, ktorí ponúkali narcis ráno rodičom a okolo idúcim ľudom pri našej škole a potom cez deň prešli všetky triedy I. stupňa. Pripravili si tiež pre spolužiakov rôzne informácie a aktivity. Vyzbierané peniaze sme poobede odniesli do centra Ligy proti rakovine na Brestovej ulici v Ružinove. Tam sme spolu s pracovníčkou centra spočítali peniaze, ktoré pomôžu chorým. Spoločnými silami sme vyzbierali 853,54 €. Sme radi, že sme sa mohli zapojiť do tejto zbierky a tak pomôcť onkologickým pacientom.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám prispeli. Poďakovanie patrí aj našej spolužiačke Olívii za tričká, ktoré pre nás pripravila.

Žiaci 9.A: Erika Brišová, Richard Pokorný, Aleksa Džino, Jakub Wágner a žiaci 3.C.


Comments