Vzdelaný Ružinov - čítanie v školách

uverejnené 28. 3. 2012, 11:19 používateľom Neznámy používateľ   [ aktualizované 15. 4. 2012, 5:31 používateľom Zuzana Stenová ]
Mnohí z Vás možno ani netušili, že marec je mesiacom knihy. Mestská časť Bratislava - Ružinov rozvíja v spolupráci s miestnymi školami projekt Hlasné čítanie, ktorého cieľom je priblížiť deťom fenomén literatúry. Vo štvrtok ráno od 8:00 do 9:00 číta  žiakom 6.A a 7.A knihu nejaká významná osobnosť našej mestskej časti. Následne sa deti zapájajú do debaty o danom literárnom diele alebo jeho autorovi. Čas ostane vždy i na spontánne otázky, ktoré sa viažu k spomienkam na prvé prečítané knihy, ich filmové spracovania alebo k súčasnej populárnej tvorbe pre deti a mládež.

Vo štvrtok 22.marca 2012 našu školu navštívil aj PaedDr. Ján Filc, ktorý je známym hokejovým trénerom. Chlapci z 9.A sa s pánom Filcom po skončení Hlasného čítania s radosťou nechali fotograficky zvečniť:)
Krátke video o projekte nájdete aj tu v časovej osi od 14:05 do 15:30:


Comments