Čítajme si 2016

uverejnené 1. 6. 2016, 12:58 používateľom Lenka Kubiková   [ aktualizované 5. 6. 2016, 10:46 ]

Dňa 2. júna 2016 sa konal 9. ročník najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu na Slovensku s názvom ČÍTAJME SI. Organizátorom akcie je Linka detskej istoty, ktorá aj týmto spôsobom reaguje na podnety z poradenskej Linky pre deti a mládež 116 111.

Projekt ČÍTAJME SI má ambíciu posilniť aktivity, ktoré podporujú čítanie u detí, pretože pre rozvoj osobnosti dieťaťa i mladého človeka má kniha nenahraditeľný význam. Pomáha poznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a slovnej zásoby. Vytvára priestor pre tvorivosť, dáva možnosť v ohraničenom čase na identifikovanie sa s postavami, ponúka chvíle intimity, možnosť byť sám so sebou, relaxovať. Dáva možnosť naberať množstvo informácií, inšpirácií, vedomosti a porozumieť pojmom.

Cieľom tohto 6-hodinového čitateľského maratónu je predovšetkým pritiahnuť deti ku knihe a preto sa aj naša škola zapojila do tohto projektu.

Akciu sme realizovali v našej knižnici,ale aj v jednotlivých triedach prvého stupňa a druhého stupňa (5.A, 5.B) s počtom detí 197 .

Ďakujeme za účasť.Comments