Celoškolská brigáda Naše mesto

uverejnené 16. 6. 2014, 11:15 používateľom Neznámy používateľ   [ aktualizované 17. 6. 2014, 10:35 používateľom Zuzana Stenová ]
Nadácia Pontis sa poprvýkrát odvážila podporiť projekt celoškolskej brigády zameranej na revitalizáciu a renováciu vonkajších a vnútorných priestorov školy. Akcia s názvom NAŠE MESTO sa v piatok a sobotu 13. - 14.júna 2014 realizovala v priestoroch našej školy. Viac môžete vidieť aj v TV Ružinov.

V piatok od 9:00 do 16:00 prišli dobrovoľníci z ING Management Services (6 ľudí), Johnson Controls Štúrova, Bratislava (1 človek), Západoslovenská energetika (3 ľudia) a Zurich Insurance Companty (30 ľudí). Títo úžasní ľudia sa rozhodli úplne nezištne zasvätiť celý deň dobrovoľnej práci pre našu školu, ktorú si z veľkej ponuky vybrali ako tú, ktorej chcú pomôcť byť krajšou. Bližšie k aktivitám a projektu aj TU.

V sobotu brigáda pokračovala od 8:00 do 13:00, keď rodičia, žiaci a učitelia pokračovali v nadšení dobrovoľníkov.V piatok ráno sme začali s kompletnou revitalizáciou srdca ruží - výmena fólie za kvalitnejšiu a prestrihanie ruží, vysadil sa taktiež nový levandulový háj. Poobede sa pridali nadšení maliari, ktorí namaľovali nové florbalové street bránky, pneumatiky na detskom ihrisku, na telocvičňu namaľovali športové siluety, dvaja šikovní žiaci Paľko Brenský a Dávid Novisedlák z 9.A dosprejerovali športové postavičky na zadnú časť fasády telocvične. Priebežne sa maľovali šatne telocvične a zelená trávnatá chodba
1.stupňa.
V sobotu sa pokračovalo maľovaním chodby 1.stupňa a pneumatík, dotvorili sa siluety športovcov, montovali sa nové bránky na betónové ihrisko, inštalovali sme malú drevenú dizajn studničku pri skalke, zrenovovalo sa volejbalové aj florbalové ihrisko, namontovali sa nové drevené koše, lavičky a hojdačky, pod ktoré sa umiestnila zatrávňovacia dlažba, aby mohla i pod nimi rásť tráva. Počas celej brigády sa podarilo zrenovovať a natrieť aj desiatky školských lavíc, vymaľovala sa trieda 3.B a budúce prvé triedy.
Z našich žiakov patrí osobitné poďakovanie :  Paťovi Urmaničovi zo 7.A, Adamkovi Lintnerovi s otcom (4.A), Silvii Maťkovej s rodičmi (8.A), Vovovi Kashtanovi a otcovi (2.B), Filipkovi Krulíkovi a rodičom (1.C), Markovi Ficovi s rodičmi (8.A), Majkovi Tĺčikovi s mamou (4.A), Vladke Gálikovej s mamou (2.A), p. Trgalovej a Neuschelovej, Barborke Stenovej s mamou a i.

Veľký kus práce, ktorý sa tieto dni urobil, je momentom veľkej vďačnosti nasmerovaný Nadácii Pontis, ktorá nás celým nápadom projektu Naše mesto podporila a povzbudila a zároveň je to príležitosťou poďakovať sa ľuďom, ktorí  nechali v našom areáli kúsok svojho času, starostlivosti a srdca...

ĎAKUJEME...
Comments