Beseda so spisovateľkou

uverejnené 15. 3. 2015, 8:12 používateľom Lenka Kubiková   [ aktualizované 17. 3. 2015, 5:18 používateľom Zuzana Stenová ]
V jeden marcový deň do II. C zavítala p. spisovateľka Libuša Friedová, ktorú sprostredkovala p. Lešková. V krátkosti nám predstavila svoj život a svoju literárnu tvorbu pre deti. Predniesla deťom úryvky zo svojich diel. Na oplátku jej deti ukázali výtvarné zobrazenie jej knižky Babka a kocúrik Gíra, ktorú pre celú triedu zakúpil p. Leško, za čo mu patrí naša srdečná vďaka. Zakúpenú knižku čítajú žiaci na hodinách čítania veľmi radi, lebo je vtipne a pútavo napísaná. P. spisovateľka ochotne odpovedala na všetky zvedavé otázky detí a veľmi sa potešila detským ilustráciám svojej knižky. Na pamiatku napísala každému dieťaťu do knižky srdečné venovanie.
Mgr. Janka Križanová


Comments