Arte-konferencia

uverejnené 22. 10. 2013, 2:22 používateľom Neznámy používateľ   [ aktualizované 29. 10. 2013, 7:58 používateľom Zuzana Stenová ]
Dva víkendové dni 19. a 20. októbra 2013 sa Filozofická fakulta zastúpená Katedrou pedagogiky premenila na miesto zápalistého diskutovania o tom, čo deti potrebujú, čo potrebujú tí, čo s nimi pracujú a čo potrebuje celá spoločnosť zmeniť pri pohľade na dieťa a starostlivosť o neho.

Odborníci z celého sveta - arteterapeuti, psychológovia, špeciálni pedagógovia, učitelia - prezentovali svoje skúsenosti a myšlienky späté s podpornou prácou s deťmi a s ich najrôznejšími ťažkosťami, ktoré sa vymykajú bežným školským problémom (hyperaktivita, ťažkosti s pozornosťou, učením) až po traumatické zážitky a skúsenosti (smrť blízkeho, týranie, zneužívanie, náhradná rodinná starostlivosť a i.)

Konferenciu otvorila Ivon Rankovová, hlavná organizátorka, psychologička z CPPPaP Bratislava I., akciu moderoval Vlado Hambálek, známy psychoterapeut, supervízor a školiteľ, svoju pozitívnu podporu projektu vyjadril príhovorom aj starosta MČ Ružinov Ing. Dušan Pekár, riaditeľka ZŠ Medzilaborecká, Iveta Hajduová, láskavým slovom povzbudila k hľadaniu a objavovaniu krehkého sveta detí.
Nesmierne ďakujem patrí našej školskej arteterapeutičke Zuzke Krnáčovej (mame na plný úväzok), ktorá celú konferenciu pripravila, vymyslela a dala jej život:), ale pre zdravotné dôvody sa tejto akcie nemohla zúčastniť. Rovnako náročná práca sa odohrávala u Katky Probstovej, riaditeľky OZ Artea, ktorá popri materských starostiach pripravovala a zastrešovala celú konferenciu.

Prednášky:
 • Ľ. Sejčová: Petrin svet - obraz autizmu vo výtvarnej tvorbe
 • E.P. McGann: Vytváranie vizuálneho slovníka: Arteterapia a trauma
 • J. Závora: Metóda PRVA pre salutogenetickú podporu dieťaťa
 • G. Beuchert: Arteterapia a psychosomatické ochorenie (prípadová štúdia)
 • L. Kubinová: Pravou hemisférou k autentickej existencii
 • P. Kopta: Arteterapia v rodine
 • P. Slašťanová: Arte-psychoedukácia detí s poruchou pozornosti a hyperaktivitou
 • S.Cahn: Arteterapia a eko-psychológia.
Workshopy:
 • E. P. McGann: Arteterapia a trauma
 • P. Kopta: KTC a asociačné čmáranice – ideálne techniky pre vstup do rodiny
 • G. Beuchert: Tvorba po terapeutickom sedení
 • Z. Staněk: Aplikácia metódy PRVA
 • I. Jungová: Som človek !
 • G. Beuchert: Dialóg s výtvarným objektom
 • S. Cahn: Výtvarná tvorba s použitím prírodných materiálov ako vnútorný sprievodca - Psychohygiena pre arteterapeutov
 • Ľ. Pastorová: Rytmika hrou - využívanie rytmu a hudby pri práci s deťmi.
Zo 60 spätných väzieb vyhodnocovali všetci konferenciu ako mimoriadne úspešnú, dobre pripravenú, odborne zastrešenú, poskytujúcu veľa vhodných podnetov pre prax a budúcnosť (viď prílohy nižšie.)

Následne po konferencie, 12.11.2013 od 9:30  - 12:30 bude prebiehať významné stretnutie odborníkov a pracovníkov škôl MČ Ružinov, kde sa budú spoločne zamýšľať nad vytvorením komplexného systému starostlivosti o dieťa v školskom prostredí.

Spätné väzby:Comments