5.A maľuje pre okolité štáty

uverejnené 11. 5. 2012, 14:34 používateľom Neznámy používateľ   [ aktualizované 1. 7. 2012, 4:00 používateľom Zuzana Stenová ]

V priebehu apríla 2012 sa trieda 5.A spolu s p. učiteľkou výtvarnej výchovy Noščákovou,
zapojila do medzinárodného vedeckého projektu Maľujeme farbami zeme. Projekt bol organizovaný Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy
a Soil Science and Conservation Research Institute Department of Soil Science, Survey and  Mapping. Dostali sme čarovnú krabičku a v nej rôzne druhy zeme zo štyroch európskych krajín, zapojených do projektu. (Slovensko, Čechy, Maďarsko a Rakúsko). Zeminy sme premieňali na farby len za použitia prírodnín a maľovali sme obrazy. Trochu to smrdelo, keď tvaroh a sóda vytvorili kazeínové lepidlo alebo keď sme miešali vajíčkovú temperu s klinčekovým olejom, trochu sme boli čierni, keď sme tvorili pravými uhlíkmi, trochu oranžoví, červení, hnedí ,siví, žltí, neverili by ste, aké všelijaké farby vie mať zem... A narodili sa nám krásne diela na plátne. Keďže sme vždy boli svojskí, do obrazu, ktorý je teraz vo virtuálnej medzinárodnej galérii, sme primiešali aj zeminu z nášho okolia, zo školy. Hoci sa nám najskôr nedarilo, neverili by ste, aké zložité je spájať všetky tie prírodniny tak, aby sa nimi dalo nielen maľovať, ale aby po zaschnutí z plátna neopadali, neskôr sme si to vďaka skvelej p.prof. Raček, ktorá bola garantkou projektu, naozaj užili. Stala sa našou priateľkou na telefóne a aj vďaka nej dnes môžte vidieť na webe naše diela.
Deti namaľovali spoločne niekoľko obrazov a aktuálne ich možno nájsť i na zahraničnej stránke Sondar.


VÝSLEDKY MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE (uvádzame celý mail, ktorý sme dostali):

Vazeni pedagogicki pracovnici,

Preposielame Vam vysledky hlasovania odbornej poroty, ktora vybrala 19 obrazov z diel mladsich ziakov (1. Kategoria) a 6 obrazov z prac starsich ziakov (2. Kategoria). Predsednickou poroty bola Prof. Irena Racek. Tieto obrazy spolu s vybratymi madarskymi a rakuskymi pojdu na medzinarodne vystavy po zucastnenych krajinach. Ostatne obrazy budu umiestnene v slovenskych instituciach:

1. Kategória:

1.    Sopečný základ, Zem je už plná života, Zem po prvej veľkej premene, Súčasnosť - ZŠ Medzilaborecká 11, 821 01 Bratislava

2.    More zivota - ZŠ Matky Alexie, Palackého 1, 81102 Bratislava

3.    Spätosť človeka s prírodou - ZŠ s materskou školou Riazanská 75,
831 02 Bratislava

4.    Strom - ZŠ Železničná 14, 821 07 Bratislava

5.    Haschmleko - Priatelstvo - ZŠ Dr. M. Hodžu s MŠ, Škarniclova 1, Bratislava

6.    Deti Zeme - ZŠ Dr. M. Hodžu s MŠ, Škarniclova 1, Bratislava

7.    Kolobeh - ZŠ s MŠ Vývojová 228, 851 10 Bratislava Rusovce

8.    Matka Zem - ZŠ s MŠ Vývojová 228, 851 10 Bratislava Rusovce

9.    Styri rocne obdobia - ZŠ Kopernikova 24, 920 01 Hlohovec

10. Zivot - ZŠ Lipóta Gregorovitsa s v.j.m. Školská ulica 399/1, 925 23 Jelka

11. Mozaika prirody - ZŠ Kráľová pri Senci, Školská 190, 900 50
Kráľová pri Senci

12. Piesocne stado - ZÚŠ E. Suchoňa, Trnavská 1, 902 01 Pezinok

13. Zem - naša minulosť aj budúcnosť - ZŠ Rohožník, 900 38 Rohožník

14. Kolobeh života pôdy od nepamäti -NEUKONČI HO!! - ZŠ Štúrova 1015,
908 41 Šaštín-Stráže

15. Nemí svedkovia dávnych čias - ZŠ Šenkvice, Vihordská 62, 900 81 Šenkvice

16. Matka - ZÚŠ Ul. Mozártová 10, 917 08 Trnava

17. Na slovíčko so sovou - ZÚŠ Ul. Mozártová 10, 917 08 Trnava

18. Dobro sú diery v site - ZÚŠ Ul. Mozártová 10, 917 08 Trnava

19. Krajina priateľstva - ZÚŠ Ul. Mozártová 10, 917 08 Trnava


RNDr. Beata Houšková, CSc.

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Oddelenie pôdoznalectva a mapovania pôd
Soil Science and Conservation Research Institute
Department of Soil Science, Survey and  Mapping
Gagarinova 10
827 13  Bratislava
Comments