1. školský superdeň

uverejnené 4. 9. 2012, 14:41 používateľom Neznámy používateľ   [ aktualizované 12. 3. 2013, 2:30 používateľom Zuzana Stenová ]
Začiatok tohto školského roka sa niesol v duchu veľkej pohody a radosti. Netradičné privítanie diskohudbou hrajúcou v celom okolí tvorilo vstup do zrevitalizovaného a zrekonštruovaného areálu našej základnej školy. Žiaci našej školy s očakávaním a napätím sledovali, čo sa bude diať.
Tento školský rok je totiž naozaj výnimočný - začíname Rok dieťaťa, v ktorom by sme chceli nachádzať ešte viac cestu ku každému dieťaťu. K jeho pekných i slabým stránkam a napomáhať maximálnemu rozvoju výchovnej i vzdelávacej zložke...

Radostná atmosféra prvého dňa ostala vonku v areáli prírody školy
prítomná so všetkými prváčikmi a ich rodičmi. V zelenom priestore medzi pavilónmi školy sme spoločne slávnostne privítali prvý školský rok. Pani učiteľky s vychovávateľkami za prítomnosti vedenia školy otvorili krátky program a označili malebnými stužkami so zvieratkami každé dieťa. Zumba tanec našich druhákov rozveselil a uvoľnil atmosféru. Nakoniec sa prihovorila všetkým p. riaditeľka Hajduová a s veľkým potešením otvorila slovkom srdcia všetkých prítomných i žiakov. Doslova celá ulica v týchto momentoch prežívala začiatok školského roka.

Prvé momenty v triedach s učiteľmi a vychovávateľmi zachytávajú veľmi živo fotografie nižšie:


Privítanie prváčikov našimi deťmi z 2.B:Krátka ukážka z prvého dňa sa objavila aj v Ružinovskej televízii (od 01:28 - 02:33):


Comments