O škole‎ > ‎Ľudia‎ > ‎

Občianske združenie MEDZILABA


Združenie rodičov a priateľov školy MEDZILABA

Občianske združenie ako samostatný orgán vystupuje v spolupráci so Základnou školou a s inými subjektmi spolupráce. Hlavnou úlohou a náplňou robčianského združenia je napomáhať rozvoju školy, spolupracovať s učiteľmi a vedením školy vo všetkých oblastiach na pomoc rozvoja našim deťom. Občianske združenie vyvíja aj aktívnu činnosť v oblasti projektového manažmentu školy.


Údaje o novom OZ (aj pre 2 % z dane)
adresa: OZ MEDZILABA, Medzilaborecká 11, Bratislava
mail:
rzmedzilaba@zsmedzilaba.sk
tel. č.:       02/43  63 10 84
IČO:         
42266700
číslo účtu: 3186271653/0200 VÚB
IBAN:  SK2202000000003186271653
SWIFT kód: SUBASKBX
  • variabilný symbol pre dobrovoľný príspevok je 111
  • variabilný symbol sponzorskej pomoci škole: 222
  • variabilný symbol pre pomoc soc. slabším žiakom školy: 777
Funkčné zloženie občianského združenia
Rodičovská rada (RR) - zložená zo zástupcov jednotlivých tried:
1.A - p. Ihradská
1.B - p. Bielčiková
1.C - p. Mečár
2.A - p. Zanovit
2.B - p. Uhlíř
3.A - p. Tipary
3.B - p. Naštická
3.C - p. Pišteková
4.A - p. Bukovinská
4.B - p. Zborníková
4.C - p. Halinárová
4.D - p. Bognárová
5.A - p.
Horáková
5.B - p. Valach
5.C - p. Bernátová
6.A - p. Neuschel
6.B - 
p. Bernátová Mladonická
7.A - p. Rozborilová
7.B - p. Janigová
8.A - p. Filková
8.B - p. Tlčíková
9.A - p.
Blanárová

Výkonný výbor :
predseda:        p. Neuschel
zapisovateľ:     p. Zborníková
hospodár:        p. Filková
štatutárny zástupca: Mgr. Ľuba Jarošová


Údaje o starom RZ
adresa: SRRZ-RZ pri ZŠ, Medzilaborecká 11, Bratislava
mail: rzmedzilaba@zsmedzilaba.sk
tel. č.: 02/4363 10 84
IČO: 17319617/1251
číselný identifikátor: 1251
číslo účtu: 2924708454/0200 VUB


Trochu na zasmiatie - u nás v škole to tak zatiaľ našťastie nefunguje:)


Ach, tá Mama:
 
4 roky: mama vie všetko!

8 rokov: mama vie veľa!

12 rokov: mama nevie všetko!

14 rokov: mama nevie nič!

16 rokov: mama je nula!

18 rokov: mama je z inej doby!

25 rokov: mama to možno vie!

35 rokov: kým sa rozhodnem, spýtam sa mamy!

45 rokov: pýtam sa sám seba, čo by si o tom...mama...myslela!

60 rokov: ako rád by som sa spýtal mamy....