O škole‎ > ‎

Jedáleň


Vedúca školskej jedálne
:         Anna Páleniková
 annapalenikova4@gmail.com     mobil:  0901 725 914Naša školská jedáleň je malou rodinnou jedálňou, v ktorej sa stravuje väčšina našich žiakov a učiteľov.Všeobecné informácie:
 • zaplatený šek za obedy je potrebné odovzdať najneskôr do 8:00 ráno,
 • pri platbe cez internet treba odovzdať vytlačený príkaz taktiež do 8:00 ráno,
 • pri trvalom príkaze je strava evidovaná automaticky od 1.dňa v mesiaci,
 • Každé dieťa je povinné pri obede odovzdať platný stravný lístok (ak sa náhodou stane, že si zabudne lístok, treba to riešiť individuálne s p. kuchárkami),
 • odhlasovanie zo stravy je potrebné telefonicky  0901 725 914 alebo osobne do 8:00.
 • Cena obedov: jedáleň poskytuje žiakom stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 21/2012 mestskej časti Bratislava – Ružinov sa príspevok zákonného zástupcu žiaka stanovuje takto
    • I. stupeň  = 1,42 €
    • II. stupeň = 1,51 €

Čo ponúka naša jedáleň:

 • jedlá pripravované podľa Materiálno-spotrebných noriem MŠ SR a ÚVZ SR,
 • pripravované jedlá zodpovedajú odporúčaným výživovým dávkam pre príslušnú vekovú kategóriu,
 • pri príprave jedál nepoužívame geneticky upravované potraviny,
 • V jedálnom lístku je vyznačené číslo normy, podľa ktorej sa jedlo pripravuje, nájdete tam gramáž jednotlivých porcií ako aj alergény,
 • jedlo štandardne tvorí:
  • 1 x v týždni je múčne jedlo a k tomu nápoj s mliekom,
  • 1 x v týždni je na odľahčenie bezmäsitý deň,
  • 1 x v týždni je znížená dávka mäsa (mäsový nákyp, mäsové guľky, zapekané zemiaky a pod.)
  • 2 x v týždni je plná dávka mäsa,
  • 1 x v týždni je ovocie a múčnik (alebo cereálna tyčinka),
  • aspoň 1 x v týždni jedlo obsahuje ovsené vločky, jačmenné krúpy, strukoviny a jedlo z rýb,
  • každý deň musí obsahovať jedlo zeleninu, pravidelne sú šaláty z čerstvej zeleniny,
  • nápoje zo sirupov sú bez konzervačných a umelých látok, farbív a sladidiel.


NÁŠ NOVÝ ELEKTRONICKÝ JEDÁLNY LÍSTOK (aj archív starších) NÁJDETE VŽDY A AKTUÁLNE PRIAMO TU.
---------------------------------------------------------------

OZNAM

žiadame rodičov o uhrádzanie stravného vždy najneskôr

k prvému nasledujúceho mesiaca.

 • Ak žiak k prvému v danom mesiaci nepredloží doklad o uhradení stravného na príslušný mesiac ráno do 8.00 h., nebude mu obed v daný deň poskytnutý       / nebude mať aktivovaný čip/. 
 • Ak žiak prvého a ostatné dni v mesiaci predloží doklad o úhrade stravného po 8.00 h., bude obed poskytnutý až od nasledujúceho dňa. 
 • Ak má žiak stravné hradené trvalým príkazom v banke, bude mu čip k prvému dňu v mesiaci aktivovaný automaticky.


Odhlášky sa prijímajú každý deň do 8.00 h.telefonicky / 0901 725 914/.

Odhlasovacia povinnosť platí aj v prípade úplného odhlásenia žiaka z obedov 

/odchod zo školy, žiak sa už nechce stravovať/.

CENA stravného lístka: 1. stupeň – 1,42€ /réžia 0,33€/

                           2. stupeň – 1,51€ /réžia 0,35€/

 


ĉ
Ľuba Jarošová,
16. 11. 2017, 1:32