O škole

Vzdelávací systém nestojí za veľa, ak mladých ľudí učí, ako si zarobiť na živobytie, 
ale neučí ich, ako žiť. (neznámy autor) 

Naša škola sa nachádza na Medzilaboreckej 11 v Bratislave, v mestskej časti Ružinov. Školu tvorí 5 pavilónov a rozsiahly samostatný športový areál, ktorý je využívaný tak v doobedňajšom, ako i v popoludňajšom čase na rôzne športové aktivity. Pre Váš prehľad sme pripravili plány školy a tried.


      


Z histórie našej školy - POZRI PREZENTÁCIU DOLE

Vznik školy - 1. september 1964, prvou riaditeľkou školy bola p. Alžbeta Mičušíková.

Dňa 10.9.1975 bola ZŠ Medzilaborecká premenovaná na ZŠ Karola Šmidkeho.


V školskom roku 1967/68 boli otvorené prvé dve triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka pre celý obvod BA II. Odvtedy sa každoročne uskutočňovali na škole prijímacie pohovory do takýchto tried. Škola postupne získala vynikajúci kredit.

V školskom roku 1976/77 sa novou riaditeľkou stala p. Amália Ščibravá. 11. 1. 1990 sa konali na mimoriadnej pedagogickej rade prvé demokratické voľby. Riaditeľkou školy bola zvolená p. Elena Tvrdoňová, ktorá školu riadila do roku 2009.


Ocenenie učiteľov
Od otvorenia školy boli za svoju prácu ocenení títo učitelia:
p. Alžbeta MičušíkováZaslúžilý učiteľ
p. Ľudmila JuríčkováVzorný pedagóg
p. Štefánia SvitkováPochvalné uznanie
p. Elena TvrdoňováVzorný učiteľ
p. Amália ŠčibraváČestné uznanie (za 2. miesto v celoslovenskom kole pedagogického čítania)
p. Jarmila KleinováVzorný pedagóg
p. Elena KamenskáVzorný pedagóg
p. Ján PenthorVzorný pedagóg
p. Judita BalghováVzorný pedagóg
p. Viera Mayerová
p. Jolana Klinovská
p. Miroslav Černý
Vzorný pedagóg
Ocenenie ku Dňu učiteľov 2013

Ocenenie ku Dňu učiteľov 2012
p. Anna GreškováČestné uznanie a
Ocenenie ku dňu učiteľov 2014
p. Zita ZáhorcováČestné uznanie
p. Jaroslava FelcanováOcenenie ku Dňu učiteľov 2012
p. Viera BálintováOcenenie ku Dňu učiteľov 2011
p. Helena Jarolímková
p. Viktor Križo

p. Iveta Hajduová

p. Jaroslava Mikulíková
p. Zuzana Stenová
p. Ľubomíra Učníková
Ocenenie ku Dňu učiteľov 2013
Ocenenie "Môj učiteľ, môj kamarát 2011"
Ocenenie "Učiteľ - môj kamarát roka 2012"
Ocenenie "Učiteľ roka 2014"
Ocenenie ku Dňu učiteľov 2014
Ocenenie ku Dňu učiteľov 2015
Významní absolventi školy
Iveta Radičová

Milan Ftáčnik
bývalá predsedkyňa vlády SR
bývalý minister školstva, poslanec a vysokoškolský pedagóg
Ľuboš Ftáčnikšachový veľmajster
Zora Czoborovámajsterka Európy v aerobiku
Boris Mlsnatretí na ME v karate
Ján Filc
hokejový tréner
Mira  BabčanováMiss Slovenska
Zuzana Slámovámodelka
Andrea André-Gryzlovápoetka
Laco Kerataherec
Anna Šulcováherečka
Braňo Rovňákherec
Elena Podzámskaherečka
Tomáš Popovičhudobník
Diana Janošťákovákrasokorčuliarka
Beat Boyshudobná skupina
Martin Thúmatelevízny redaktor
Michal Čiernytelevízny redaktor
ZŠ Medzilaborecká - areál


Významní hostia školy
Klára Jarunkováspisovateľka
Hana Zelinováspisovateľka
Vincent Šikulaspisovateľ
Libuša Friedováspisovateľka
Mária Ďuríčkováspisovateľka
Ján Beňospisovateľ
Ed Korey - Konecnyučiteľ hudby z New Yorku
p. Alderetuniverzitný profesor z Texasu
Dr. Gustáv Husákprezident ČSSR
PhDr. Eva Slavkovskáministerka školstvać
Viktor Križo,
27. 5. 2014, 12:59