O škole


Vzdelávací systém nestojí za veľa, ak mladých ľudí učí, ako si zarobiť na živobytie, 
ale neučí ich, ako žiť. (neznámy autor) 

Naša škola sa nachádza na Medzilaboreckej 11 v Bratislave, v mestskej časti Ružinov. Školu tvorí 5 pavilónov a rozsiahly samostatný športový areál, ktorý je využívaný tak v doobedňajšom, ako i v popoludňajšom čase na rôzne športové aktivity. Pre Váš prehľad sme pripravili plány školy a tried.


      


Z histórie našej školy - POZRI PREZENTÁCIU DOLE

Vznik školy - 1. september 1964, prvou riaditeľkou školy bola p. Alžbeta Mičušíková.

Dňa 10.9.1975 bola ZŠ Medzilaborecká premenovaná na ZŠ Karola Šmidkeho.


V školskom roku 1967/68 boli otvorené prvé dve triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka pre celý obvod BA II. Odvtedy sa každoročne uskutočňovali na škole prijímacie pohovory do takýchto tried. Škola postupne získala vynikajúci kredit.

V školskom roku 1976/77 sa novou riaditeľkou stala p. Amália Ščibravá. 11. 1. 1990 sa konali na mimoriadnej pedagogickej rade prvé demokratické voľby. Riaditeľkou školy bola zvolená p. Elena Tvrdoňová, ktorá školu riadila do roku 2009.


Ocenenie učiteľov
Od otvorenia školy boli za svoju prácu ocenení títo učitelia:
p. Alžbeta Mičušíková Zaslúžilý učiteľ
p. Ľudmila Juríčková Vzorný pedagóg
p. Štefánia Svitková Pochvalné uznanie
p. Elena Tvrdoňová Vzorný učiteľ
p. Amália Ščibravá Čestné uznanie (za 2. miesto v celoslovenskom kole pedagogického čítania)
p. Jarmila Kleinová Vzorný pedagóg
p. Elena Kamenská Vzorný pedagóg
p. Ján Penthor Vzorný pedagóg
p. Judita Balghová Vzorný pedagóg
p. Viera Mayerová
p. Jolana Klinovská
p. Miroslav Černý
Vzorný pedagóg
Ocenenie ku Dňu učiteľov 2013

Ocenenie ku Dňu učiteľov 2012
p. Anna Grešková Čestné uznanie a
Ocenenie ku dňu učiteľov 2014
p. Zita Záhorcová Čestné uznanie
p. Jaroslava Felcanová Ocenenie ku Dňu učiteľov 2012
p. Viera Bálintová Ocenenie ku Dňu učiteľov 2011
p. Helena Jarolímková
p. Viktor Križo

p. Iveta Hajduová

p. Jaroslava Mikulíková
p. Zuzana Stenová
p. Ľubomíra Učníková
Ocenenie ku Dňu učiteľov 2013
Ocenenie "Môj učiteľ, môj kamarát 2011"
Ocenenie "Učiteľ - môj kamarát roka 2012"
Ocenenie "Učiteľ roka 2014"
Ocenenie ku Dňu učiteľov 2014
Ocenenie ku Dňu učiteľov 2015
Významní absolventi školy
Iveta Radičová

Milan Ftáčnik
bývalá predsedkyňa vlády SR
bývalý minister školstva, poslanec a vysokoškolský pedagóg
Ľuboš Ftáčnik šachový veľmajster
Zora Czoborová majsterka Európy v aerobiku
Boris Mlsna tretí na ME v karate
Ján Filc
hokejový tréner
Mira  Babčanová Miss Slovenska
Zuzana Slámová modelka
Andrea André-Gryzlová poetka
Laco Kerata herec
Anna Šulcová herečka
Braňo Rovňák herec
Elena Podzámska herečka
Tomáš Popovič hudobník
Diana Janošťáková krasokorčuliarka
Beat Boys hudobná skupina
Martin Thúma televízny redaktor
Michal Čierny televízny redaktor
ZŠ Medzilaborecká - areál


Významní hostia školy
Klára Jarunková spisovateľka
Hana Zelinová spisovateľka
Vincent Šikula spisovateľ
Libuša Friedová spisovateľka
Mária Ďuríčková spisovateľka
Ján Beňo spisovateľ
Ed Korey - Konecny učiteľ hudby z New Yorku
p. Alderet univerzitný profesor z Texasu
Dr. Gustáv Husák prezident ČSSR
PhDr. Eva Slavkovská ministerka školstvać
Neznámy používateľ,
27. 5. 2014, 12:59