Výchovný koncert

uverejnené 15. 9. 2018, 7:55 používateľom Ľuba Jarošová


ŠIKANA - "Stop šikane"

Šikana. 
Každý o nej vie, no nik o nej nehovorí. My však 
áno a zažili sme ju na vlastnej koži.


Témou výchovného koncertu bola šikana v jej najrôznejších podobách a  cieľom bola prevencia pred takýmto správaním, skôr než bude neskoro. 

Našim prednášajúcim bol známy slovenský spevák Robo Papp, ktorý je v téme šikany jedným z najpovolanejších. Sám jej tvrdosť totiž vo svojej mladosti z
ažil na vlastnej koži a dokázal jej čeliť. 

Svojim priateľským vystupovaním si dokázal získať dôveru publika a vysvetliť žiakom nebezpečenstvá a dôsledky takéhoto správania.


Okrem šikany ako takej sa počas koncertu venoval aj problematike tzv. kyberšikany. Táto jej forma je čoraz viac aktuálna predovšetkým medzi mladou generáciou, ktorá sa stáva závislou od moderných technológií počnúc mobilnými telefónmi až po sociálne siete. 
Avšak aj táto zdanlivo neškodná zábava skrýva mnoho úskalí. O odvrátenej stránke virtuálneho sveta bude Robo hovoril ž
iakom taktiež z vlastnej skúsenosti.Výchovný koncert bol popretkávaný piesňami v podaní Roba Pappa.Comments