ODPADla nám hodina!

uverejnené 12. 2. 2018, 23:28 používateľom Ľuba JarošováDielo Daniela Heviera - ekologický interaktívny program v spolupráci so spoločnosťou NATUR-PACK a.s. a Štúdiom L+S. Naši žiaci sa zúčastnili programu v trvaní jednej hodiny, ktorý zábavnou, atraktívnou, polyžánrovou formou bzbudil u detí záujem o tému odpad, triedenie, recyklácia, spaľovňa, zberný dvor, práca smetiara, či dôležitosť spoločenskej zodpovednosti jednotlivca. 

HESLO: AJ ZAJTRA JE DEŇ. AJ ZAJTRA TU CHCEME BYŤ.
Comments