Čas premien

uverejnené 11. 2. 2019, 10:42 používateľom Peter Šaliga

brozura

23.01.2019 sa uskutočnila v našej škole prednáška určená dievčatám 7. ročníkaČas premien. Cieľom prednášky bolo umožniť dievčatám lepšie pochopiť fyzické a psychické zmeny, ktorými prechádzajú a uvedomiť si, že tieto zmeny sú bežnou súčasťou ich života.

                                                                                                                 Mgr. Peter Šaliga

Comments