Ako chrániť životné prostredie

uverejnené 27. 4. 2017, 23:26 používateľom Neznámy používateľ   [ aktualizované 30. 4. 2017, 7:00 používateľom Zuzana Stenová ]
Ochrana životného prostredia znamená starostlivosť o celý rad prírodných zdrojov - vodu, vzduch, pôdu, rastliny, živočíchy.....Je to celosvetový problém, ale
každý z nás môže začať od seba, doma, v škole. Lebo každá veľká vec sa zvyčajne rodí z viacerých maličkostí.Niekoľko tipov,  ako sa dá prispieť k zlepšieniu životného prostredia, nám prezradili žiaci             2. stupňa. Triedia odpad, šetria vodou, pomáhajú sadiť stromčeky, nepoužívajú igelitové tašky, plastové taniere, do školy chodia na bicykli,         pri odchode z miestnosti zhasnú svetlo a pod. Svoje konania zapísali             do srdiečok, ktoré venovali ku Dňu Zeme našej planéte.


                                                                                                       H.Jarolímková

foto tu

Comments