Netradičné formy vyučovania

Veľmi radi realizujeme rôzne netradičné formy vyučovania pre deti, aby pre nich učenie bolo názorné, doplnené rozličnými aspektami, pestré a aj zábavné.
Hodiny sú na našej stránke bližšie popísané aj s fotografiami.

Pre rýchlejšie nájdenie konkrétnej akcie použite zoznam netradičných hodín, kde uvádzame prehľadný zoznam jednotlivých hodín.

Kráľovskí agenti

uverejnené 8. 11. 2018, 9:03 používateľom Ľuba Jarošová   [ aktualizované 8. 11. 2018, 9:05 ]

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt BibliotékaBibliotéka je jediným knižným veľtrhom na Slovensku, ktorý má dlhú tradíciu a neodmysliteľne patrí k jesennému koloritu hlavného mesta. Pre vydavateľstvá sa stal dôležitou formou prezentácie svojej produkcie smerom k širokej verejnosti. Vďaka žánrovej rozmanitosti si na knižnom veľtrhu prídu na svoje fanúšikovia literatúry faktu, ženských románov, sci-fi, detektívok, detských kníh, náboženskej literatúry i poézie. Bohatú knižnú ponuku dopĺňa sprievodný program venovaný knihám a čítaniu. Na návštevníkov čakajú stretnutia s obľúbenými autormi, autogramiády, krsty kníh, dramatizované čítanie či tvorivé dielne pre deti.

Štvrtáci sa zúčastnili interaktívnej besedy ku knižke Kráľovskí agenti, kde sa dozvedeli, čo všetko patrí ku stvoreniu jednej knižky. Neváhali a išli sa zoznámiť aj s inými titulmi rôznych vydavateľstiev. Zažili jedno dopoludnie v kráľovstve kníh.

Záchrana som ja

uverejnené 13. 10. 2018, 6:54 používateľom Ľuba Jarošová   [ aktualizované 13. 10. 2018, 6:55 ]

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt záchrana som jaTento rok sa štvrtáci zapojili do projektu "Záchrana som ja". Na základe prezentácií, čítania príbehov o záchrane života, rozobraním tiesňových liniek, vytvorili veľký projekt, do ktorého dodali vlastné príbehy.

„Cieľom projektu je vrátiť tému prvej pomoci do základných škôl, vzdelávať žiakov v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi“, hovorí za Falck neziskovú organizáciu jej riaditeľka Jana Mračnová. „Poslaním Nadácie Allianz je prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov a teda aj deti. Práve preto je nám bezpečnosť na cestách a téma prvej pomoci tak blízka“, hovorí za Nadáciu Allianz jej riaditeľka Lucia Muthová.

Na tému prvej pomoci a bezpečnosti na cestách sa  v tomto projekte môžu deti pozrieť svojimi očami a v rámci súťaže o tom napísať príbeh. Je pritom len na samotných deťoch, či to bude rozprávka, reálna historka alebo pôjde o vymyslenú príhodu.

Až 50 najlepších škôl vyhrá automatický externý defibrilátor, kurz prvej pomoci pre pedagógov a ukážky prvej pomoci pre celý 1. stupeň svojej ZŠ.
Svetový deň zvierat

uverejnené 6. 10. 2018, 22:57 používateľom Ľuba Jarošová

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt svetový deň zvieratV sú­čas­nosti na Slo­ven­sku fun­guje vyše 80 útul­kov, ob­čian­skych zdru­žení a ini­cia­tív na po­moc zvie­ra­tám. Ke­dysi toto číslo bolo omnoho men­šie, no si­tu­ácia ne­žia­du­ceho pre­mno­že­nia zvie­rat spája stále viac ľudí ochot­ných bo­jo­vať za zmenu a rie­šiť prí­pady tú­la­vých zvie­rat spô­so­bené ľud­skou ne­zod­po­ved­nos­ťou. Zviera bo­hu­žiaľ na roz­diel od nás nemá mož­nosť voľby ani schop­nosť chrá­niť sa po­kiaľ ide o to, či skončí na ulici v zlých pod­mien­kach alebo bude tý­rané, či usmr­tené. Je na nás, aby sme pri­stu­po­vali ra­ci­onálne ku sku­toč­nosti, že vlast­níme psa........týmito slovami začínal projektový deň v IV.A triede.

Žiaci sa výzvy zhostili veľmi dobre, vyhľadávali informácie o zvieratkách na internete, prezreli si prezentáciu Slobody zvierat, diskutovali na tému "zvieratká" a všetko to zhrnuli do spoločných projektových prác. Hurbanovo (planetárium) + Komárno (nádvorie Európy)

uverejnené 29. 9. 2018, 9:59 používateľom Ľuba Jarošová   [ aktualizované 29. 9. 2018, 10:01 ]

Dňa 27.09.2018 sa žiaci IV.A a V.A zúčastnili náučnej exkurzie v Hurbanove a Komárne.
 
Mimoriadne významnou udalosťou v dejinách astronómie na Slovensku bolo roku 1871 založenie jedného z prvých astrofyzikálnych observatórií v Európe – hvezdárne v Hurba Dr. Mikuláš Konkoly Thege – zakladateľ hvezdárne i geomagnetického a meteorologického observatória v Hurbanove – patril na prelome 19. a 20. storočia medzi popredné vedecké svetové osobnosti.

Nádvorie Európy je námestie v Komárne.

Komárno na svojom Nádvorí Európy umiestnilo viac ako štyri desiatky budov, postavených v mierke jedna ku jednej, ktoré reprezentujú architektúru a stavebné slohy typické pre temer všetky európske štáty. Obdivovať, prípadne aj porovnávať je možné budovy z WalesuVatikánuÍrskaTalianskaTransylvánieIslandu či Grónska.


Žiaci si odniesli veľa nových informácii a mali možnosť sledovať cez ďalekohľad Venušu. Na druhý deň v tímoch vypracovali úlohy týkajúce sa exkurzie. 


Najlepšími zo štvrtákov sa stali Nathaniel CZAKÓ a Samuel GAÁL. Nezabudli na aktívne počúvanie.Výchovný koncert

uverejnené 15. 9. 2018, 7:55 používateľom Ľuba Jarošová


ŠIKANA - "Stop šikane"

Šikana. 
Každý o nej vie, no nik o nej nehovorí. My však 
áno a zažili sme ju na vlastnej koži.


Témou výchovného koncertu bola šikana v jej najrôznejších podobách a  cieľom bola prevencia pred takýmto správaním, skôr než bude neskoro. 

Našim prednášajúcim bol známy slovenský spevák Robo Papp, ktorý je v téme šikany jedným z najpovolanejších. Sám jej tvrdosť totiž vo svojej mladosti z
ažil na vlastnej koži a dokázal jej čeliť. 

Svojim priateľským vystupovaním si dokázal získať dôveru publika a vysvetliť žiakom nebezpečenstvá a dôsledky takéhoto správania.


Okrem šikany ako takej sa počas koncertu venoval aj problematike tzv. kyberšikany. Táto jej forma je čoraz viac aktuálna predovšetkým medzi mladou generáciou, ktorá sa stáva závislou od moderných technológií počnúc mobilnými telefónmi až po sociálne siete. 
Avšak aj táto zdanlivo neškodná zábava skrýva mnoho úskalí. O odvrátenej stránke virtuálneho sveta bude Robo hovoril ž
iakom taktiež z vlastnej skúsenosti.Výchovný koncert bol popretkávaný piesňami v podaní Roba Pappa.Mobilné planetárium

uverejnené 15. 6. 2018, 5:25 používateľom Ľuba Jarošová   [ aktualizované 15. 6. 2018, 10:17 ]

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt prirodoveda
Dňa 15.6.2018 (piatok) naši štvrtáci mali možnosť získať nové vedomosti v oblasti prírodovedy v mobilnom planetáriu. Pomocou výkladu a filmu sa zaujímavou formou dozvedeli nové fakty o vzniku vesmíru.

Exkurzia 9.A - výstava na Bratislavskom hrade

uverejnené 13. 6. 2018, 2:46 používateľom Zuzana Stenová   [ aktualizované 13. 6. 2018, 2:46 ]

Dňa 8.6. 2018 sme so žiakmi 9.A navštívili Bratislavský hrad, Slovenské národné múzeum zamerané k stému výročiu vzniku Československa. 

Žiaci sa mohli oboznámiť s rôznymi významnými dokumentmi, ktoré prispeli k vzniku Československa, obdivovali staré predmety z éry socializmu (televízor, starý písací stroj, tlačiareň, jukebox zo 70 rokov 20. storočia.....) ale aj módu vtedajších rokov. 

Najviac sa im však páčila školská trieda z 50.rokov, kde si posadali do lavíc a vyjadrili sa, že by sa im páčilo učiť v takej triede. Žiakom sa výstava veľmi páčila, bola doplnením učiva z dejepisu.

                                                                                            p.uč. Felcanová , p.uč.Grňová

foto tu

Exkurzia - Neuberg an der Mürz

uverejnené 28. 4. 2018, 10:24 používateľom Ľuba Jarošová   [ aktualizované 17. 5. 2018, 10:47 používateľom Peter Šaliga ]

Tradičné sklárske umenie zo Štajerska - Neuberg an der Mürz

Dňa 27.04.2018 (piatok), žiaci IV.A,B a V.B navštívili rakúsku obec              a zoznámili sa so sklárskym umením. Samozrejme sa nezabudlo              na históriu sklárskeho umenia, ukážky spôsobu výroby predmetov zo skla a žiaci si sami vyfúkli svoju vlastnú farebnú sklenenú guľu. Potom navštívili katedrálu, kde sa spolu so sprievodcami dozvedeli veľa o histórii katedrály, ktorá dlhé roky fungovala ako kláštor. Domov odchádzali síce unavení, ale plní nových vedomostí a zážitkov.


foto tu

Lesné zvieratká u nás v škole

uverejnené 7. 4. 2018, 0:22 používateľom Ľuba Jarošová   [ aktualizované 8. 4. 2018, 5:25 ]


Celý apríl naše triedy na 1. stupni navštevujú lesné zvieratká. Deti sa netradičnou formou s nimi zoznamujú, skúmajú ich a zisťujú nové fakty o nich. Medzi tieto zvieratká patrí jež, slepúch, jašterica, potkan..... 

Projekt "Spolu proti drogám"

uverejnené 20. 3. 2018, 5:15 používateľom Zuzana Stenová   [ aktualizované 20. 3. 2018, 5:36 ]

Žiaci VIII.B triedy si v rámci etickej výchovy pripravili projekt "Spolu proti drogám". 
Predstavili ho žiakom šiesteho až deviateho  ročníka. Snažili sa upresniť problematiku drog, s akými nebezpečnými drogami sa môžu stretnúť, ako im môžu drogy ublížiť, ako rýchlo vzniká závislosť atď......
Projekt si pripravili formou prezentácie, použili obrázky i krátke poučné videá. Žiakom a učiteľom sa projekt veľmi páčil, pretože si ho poctivo pripravili a myšlienky, ktoré v ňom odzneli si budú určite dlho pamätať. I takto sa dá pracovať na hodine etickej výchovy a ja chválim svojich žiakov za zodpovedný prístup. 
                                                                                                               Petra Grňová

Foto tu

1-10 of 37