Krúžky

2018 / 2019

Prehľad krúžkov (návrhy) na školský rok 2018/2019

(interné)

 

Krúžok

Deň a čas

Vedúci krúžku

Očami biológa – VIII.A

UT 14,00 – 15,30

Mgr. Peter Šaliga

Kaleidoskop nápadov – 4., 5. r.

ŠT 14,00 – 15,30

Mgr. Ľuba Jarošová

Športový krúžok – 2. st.

UT 14,30 – 15,15

Mgr. Ľuboš Cigánik

Futbalový krúžok – 2. st.

ŠT 14,30 – 15,15

Mgr. Ľuboš Cigánik

Strojopis – 2. st.

PO 14,00 – 15,30

Mgr. Hana Zemanová

Matematika T 9 – IX.A

PO 14,00 – 15,30

Mgr. Daniela Koberová

Matematika T 9 – IX.A

ŠT  14,00 – 15,30

Mgr. Zuzana Stenová

Matematika – 5. roč.

ST 14,00 – 15,30

Mgr. Daniela Koberová

Cvičenia zo SJL – IX.A

UT 14,00 – 15,30

Mgr. Mária Barnová

Cvičenia zo SJL – IX.A

UT 14,00 – 15,30

PaedDr. Veronika Chovancová

Slovenčina inak – 2. st.

UT 14,00 – 15,30

PaedDr. Veronika Chovancová

Literárny krúžok – 5. roč.

PO 14,00 – 15,30

Mgr. Veronika Koričárová

Užime si čítanie – 1. st.

UT 13,30 – 15,00

Mgr. Lenka Kubiková

Hravá gramatika – 3. roč.

UT 13,30 – 15,00

Mgr. Soňa Gálová

Hravá ANJ – I.A

UT 13,00 – 14,30

Mgr. Jarmila Kotríková

ANJ hravo – II.B

UT 13,00 – 14,30

Mgr. Alexandra Dziubanová

RUJ pre začiatočníkov – 5., 6. r.

UT 14,00 – 15,30

Mgr. Lesia Stušková

RUJ pre pokročilých – 7., 8., 9. r.

ŠT 14,00 – 15,30

Mgr. Lesia Stušková

Farebný svet – 2. roč.

UT 13,15 – 14,45

Mgr. Božena Maďarová

 (externé)

---------------------------------------------------------------
V školskom roku 2018/2019 by sme radi opäť ponúkli Vašim žiakom možnosť účasti sa krúžku Tvorivé stavebnice.

Cieľom LEGO krúžku Tvorivé stavebnice je objavovať základy vedy a techniky pomocou špeciálnych LEGO® stavebníc a certifikovaného systému hravého učenia. Množstvo výskumov a bohatá skúsenosť v zahraničí dokazujú, že metodika, ktorú používame výrazne napomáha rozvoju vedeckých a technických zručností detí.

Pozrite si krátke video o krúžku Tvorivé stavebnice: https://www.youtube.com/watch?v=pKU-5KezCuA

---------------------------------------------------------------Ponuka prvých krúžkov, časom doplníme ostatné:
https://benitim.sk/  

Bližšie INFO  kliknutím na logo.


Comments