Kontakt


Adresa:
ZŠ Medzilaborecká 11 
821 01 Bratislava
www.zsmedzilaba.eu
IČO: 3178 0776
DIČO: 2020974340
číslo účtu: 2249682755/0200
(príspevky, dary, granty...)

E-mail:

info@zsmedzilaba.eu

Telefonický kontakt:
(+421 2) 43 63 11 03 kancelária školy
(+421 2) 43 63 10 84 riaditeľ školy
0901 725 914 vedúca jedálneÚradné hodiny
pondelok 8:00-11:30 a 13:00-15:00
streda 8:00-11:30 a 13:00-15:00
alebo podľa dohody