Úvod‎ > ‎

Odbory

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku je nezávislou apolitickou a neziskovou organizáciou založenou v súlade so zákonom 83/1990 o združovaní občanov.
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku je združenie základných odborových organizácií vytvorené na základe slobodného odborového združenia. Zväz združuje pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov na všetkých typoch a úrovniach škôl  a školských zariadení.

Na našej škole funguje odborová organizácia, ktorej predsedkyňou je Magdaléna Záhorská.
Základňa má v súčasnosti 20 členov.

Comments