Úvod

23.01.2019 (streda) - polročná pedagogická rada

31.01.2019(štvrtok) - VYSVEDČENIA

23.03.2019 (sobota) 
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Deň predškolákov

12., 13.04. 2019 (piatok, sobota) - ZÁPIS do prvého ročníka
"Rok ÚCTY K STARŠÍM"

"Úcta k starobe je vážením si seba samého,
                    lebo aj nás raz čaká čas odkvitania."

                                                                                                             (M.Hrabica)
Podstránky (1): Odbory
Comments