Dokumenty

Tu nájdete všetky potrebné dokumenty pre rodičov a verejne dostupné dokumenty školy.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
Zobraziť Stiahnuť
Vážení rodičia, dovoľte nám poďakovať sa za poskytnutie 2 % z Vašich daní v celkovej sume 7.779,51 €. Vaše peniaze boli použité pre obnovu a skrášlenie tried a prispeli k tomu, že Vaše deti sa v škole cítia lepšie a príjemnejšie.  40 kB verzia 2 10. 2. 2015, 0:18 Ľuba Jarošová
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  28 kB verzia 2 6. 10. 2014, 13:36 Zuzana Stenová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Tlačivo o zaplateni dane  31 kB verzia 2 8. 2. 2016, 8:32 Zuzana Stenová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  442 kB verzia 2 6. 10. 2014, 13:36 Zuzana Stenová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Rozhodnutie - ŠKD - 2017/2018  401 kB verzia 2 29. 8. 2017, 20:27 Ľuba Jarošová
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  11 kB verzia 2 15. 6. 2015, 8:01 Ľuba Jarošová
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
Štatút Rady školy.  110 kB verzia 3 24. 2. 2012, 9:47 Viktor Križo
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Školský poriadok 2018/2019  687 kB verzia 6 18. 9. 2018, 21:24 Ľuba Jarošová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby  141 kB verzia 2 12. 3. 2018, 7:42 Ľuba Jarošová
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
Tlačivo na 2%-3% z daní na rok 2015  44 kB verzia 2 8. 2. 2016, 8:21 Zuzana Stenová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Tlačivo na 2%-3% z daní na rok 2015  276 kB verzia 3 8. 2. 2016, 8:20 Zuzana Stenová
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
Základné pravidlá pre žiaka dodatok ku šk. poriadku  45 kB verzia 3 3. 10. 2014, 0:44 Zuzana Stenová
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
Žiadosť o oslobodenie od vzdelávania vo vyučovacom predmete  28 kB verzia 2 10. 2. 2015, 9:47 Ľuba Jarošová
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
Žiadosť o povolenie osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky  31 kB verzia 2 10. 2. 2015, 9:47 Ľuba Jarošová
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
Žiadosť o prijatie žiaka do základnej školy - prestupom  28 kB verzia 4 10. 2. 2015, 22:00 Ľuba Jarošová
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania  26 kB verzia 2 10. 2. 2015, 9:48 Ľuba Jarošová
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  154 kB verzia 2 21. 12. 2015, 4:39 Ľuba Jarošová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  452 kB verzia 2 2. 6. 2017, 5:21 Ľuba Jarošová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  34 kB verzia 2 10. 7. 2015, 0:45 Ľuba Jarošová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  3114 kB verzia 2 25. 1. 2017, 4:29 Ľuba Jarošová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  211 kB verzia 2 4. 12. 2015, 5:05 Ľuba Jarošová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  153 kB verzia 2 24. 5. 2017, 2:31 Ľuba Jarošová
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  272 kB verzia 2 22. 5. 2015, 7:18 Ľuba Jarošová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  102 kB verzia 3 23. 1. 2014, 13:38 Viktor Križo
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  110 kB verzia 2 31. 3. 2014, 5:24 Ľuba Jarošová
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  234 kB verzia 2 4. 12. 2015, 5:04 Ľuba Jarošová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  882 kB verzia 3 23. 1. 2014, 13:38 Viktor Križo
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  2873 kB verzia 2 6. 6. 2017, 6:15 Ľuba Jarošová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  10754 kB verzia 2 6. 6. 2017, 7:14 Ľuba Jarošová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  856 kB verzia 3 23. 1. 2014, 13:38 Viktor Križo
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  2644 kB verzia 2 3. 6. 2017, 8:03 Ľuba Jarošová
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  32 kB verzia 4 1. 9. 2014, 4:22 Ľuba Jarošová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  345 kB verzia 3 23. 1. 2014, 13:38 Viktor Križo
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  90 kB verzia 3 23. 1. 2014, 13:38 Viktor Križo
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  25 kB verzia 2 25. 3. 2014, 2:40 Ľuba Jarošová
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  68 kB verzia 2 10. 7. 2015, 0:45 Ľuba Jarošová
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  103 kB verzia 2 13. 7. 2016, 10:46 Ľuba Jarošová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  26 kB verzia 2 10. 7. 2015, 0:45 Ľuba Jarošová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  25 kB verzia 2 10. 7. 2015, 0:45 Ľuba Jarošová
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  146 kB verzia 3 26. 9. 2018, 2:20 Ľuba Jarošová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  255 kB verzia 2 23. 11. 2015, 13:48 Zuzana Stenová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Klasifikačná tabuľka  201 kB verzia 6 26. 9. 2018, 2:26 Ľuba Jarošová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Správa o VVČ, školský rok 2016/2017  624 kB verzia 2 22. 11. 2017, 21:46 Ľuba Jarošová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Správa VVV 2016  772 kB verzia 2 5. 11. 2016, 7:44 Ľuba Jarošová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Správa o VVV 2017-2018  1730 kB verzia 2 5. 11. 2018, 7:05 Ľuba Jarošová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2014/2015  609 kB verzia 2 23. 11. 2015, 4:07 Zuzana Stenová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  461 kB verzia 2 23. 11. 2015, 13:47 Zuzana Stenová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  2972 kB verzia 2 23. 11. 2015, 13:44 Zuzana Stenová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Správa o činnosti našej školy za šk. rok 2010/2011  270 kB verzia 2 21. 1. 2012, 11:38 Viktor Križo
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Správa o výsledkoch školy za rok 2011/2012  280 kB verzia 2 19. 6. 2013, 0:38 Viktor Križo
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
štatút rady školy  289 kB verzia 2 23. 11. 2015, 13:41 Zuzana Stenová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Školský vzdelávací program našej školy  249 kB verzia 2 21. 1. 2012, 11:44 Viktor Križo
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Školské úrazy  193 kB verzia 2 6. 11. 2016, 5:56 Ľuba Jarošová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  3439 kB verzia 2 24. 9. 2013, 12:15 Viktor Križo