Úvod

"Rok ÚCTY K STARŠÍM"

"Úcta k starobe je vážením si seba samého,
lebo aj nás raz čaká čas odkvitania."

                                                                                                             (M.Hrabica)
Podstránky (1): Odbory
ć
Kniha.pptx
(1547k)
Ľuba Jarošová,
24. 9. 2017, 3:41
Comments