Úvod

                                       


 

                                                       
                                                                                                           
 
https://sites.google.com/a/zsmedzilaba.sk/www/home/plagat%20DP%202017%20uvod.jpg

                


ÚŽASNÉ výsledky našich piatakov 

Naši piataci sa aj tento rok zúčastnili celoslovenského testovania žiakov piateho ročníka                                                       ZŠ "Testovanie 5-2016"
           Žiaci boli testovaní z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. 

 

MAT

SJL

Priemerná úspešnosť školy (v %)

76,70

74,80

Priemerná úspešnosť v SR-národný  priemer (v %)

62,30

63,10

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %)

14,40

11,70


Podstránky (1): Odbory
Comments