Úvod

https://sites.google.com/a/zsmedzilaba.sk/www/home/DPP%20obrazok%20plagat.jpg


 
"Rok ÚCTY K STARŠÍM"

"Úcta k starobe je vážením si seba samého,
         lebo aj nás raz čaká čas odkvitania."                                                                                                                                                                                                                                                                             (M.Hrabica)

Podstránky (1): Odbory
Comments