Úvod


"Rok ÚCTY K STARŠÍM"

"Úcta k starobe je vážením si seba samého,
                    lebo aj nás raz čaká čas odkvitania."

                                                                                                             (M.Hrabica)
Podstránky (1): Odbory
Comments