Úvod

Vzácna návšteva 

zo šľachtického dvora

V utorok, 25. apríla, našu školu poctila vzácna návšteva z Rakúska, potomkovia šľachtického rodu Habsburgovcov, arcivojvoda Sandor Habsburg-Lothringen            a arcivojvodkyňa Herta Margarett Habsburg-Lothringen.

bližšie tu


        
Podstránky (1): Odbory
Comments