Oznam

Nová webová stránka školy má adresuNové e-mailové adresy všetkých učiteľov školy sú zmenené
 z
ucitel@zsmedzilaba.sk
na
ucitel@zsmedzilaba.eu